Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2015 14 0 20
2014 30 4 20
2013 23 4 20
2012 24 2 30
2011 35 5 30
2010 16 2 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 100% %
2017 92,11% 70%
2016 55,36% 0%
2015 77,65% %
2014 70,31% 70%
2013 82,18% 75,68%
2012 71,43% 90%
2011 67,47% 75%
2010 62,5% 60%
2009 94,12% 94,12%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats