Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2015 9 3 20
2014 13 2 20
2013 13 0 20
2012 11 0 30
2011 21 4 30
2010 8 0 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2017 92,86% %
2016 81,82% %
2015 85,71% 0%
2014 90,63% 100%
2013 93,1% %
2012 90% %
2011 69,39% 66,67%
2010 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats