Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2015 29 6 20
2014 31 6 20
2013 44 7 20
2012 45 9 30
2011 41 7 30
2010 31 2 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 100% %
2021 80% %
2020 100% %
2019 87,5% %
2018 91,07% %
2017 90,03% %
2016 80,6% 60%
2015 72,95% 56,8%
2014 71,69% 68,42%
2013 58,91% 58,73%
2012 54,94% 61,14%
2011 52,44% 47,5%
2010 63,08% 63,08%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats