Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 3046 692 360
2022 3350 703 360
2021 3275 824 360
2020 3392 820 360
2019 2398 605 360
2018 2129 467 360
2017 2233 547 360
2016 2306 556 360
2015 2405 619 360
2014 2384 548 360
2013 2608 587 360
2012 2809 553 360
2011 2141 385 360
2010 2840 538 360

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92,78% 92,72%
2021 92,24% 93,26%
2020 92,17% 92,91%
2019 93,1% 93,86%
2018 90,32% 88,92%
2017 89,17% 90,4%
2016 89,43% 89,05%
2015 88,39% 89,24%
2014 86,85% 85,41%
2013 89,61% 85,42%
2012 91,43% 90,65%
2011 87,73% 86,73%
2010 81,94% 84,28%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats