Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2021 0 0 40
2020 74 8 40
2019 0 0 40
2018 64 5 40
2017 74 11 40
2016 82 15 40
2015 92 13 40
2014 94 15 40
2013 94 10 40
2012 117 11 40
2011 118 12 40
2010 57 8 40

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

91904: Grau en Estudis Francesos

Sol·licituds 1a opció Oferta
2021 0 0 40
2020 74 8 40
2019 0 0 40
2018 64 5 40
2017 74 11 40
2016 82 15 40
2015 92 13 40
2014 94 15 40
2013 94 10 40
2012 117 11 40
2011 118 12 40
2010 57 8 40

20295: Filologia francesa combinada amb anglès, català o espanyol

Sol·licituds 1a opció Oferta
2009 66 5 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 74,61% %
2021 78,87% 79,23%
2020 75,48% 68,75%
2019 87,6% 71,79%
2018 71,47% 55,88%
2017 75,21% 54,87%
2016 70,08% 70,15%
2015 68,89% 62,5%
2014 69,19% 60,65%
2013 74,86% 49,29%
2012 65,33% 50,77%
2011 48,73% 40,94%
2010 63,96% 63,96%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats