Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 645 146 50
2022 640 141 50
2021 514 138 50
2020 609 173 50
2019 548 165 50
2018 884 266 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 91,76% 86,84%
2021 95,23% 91,64%
2020 95,8% 91,88%
2019 95,46% 91,68%
2018 94,12% 94,12%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats