Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 240 59 60
2021 323 100 60
2020 361 96 60
2019 353 114 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 93,64% 90,3%
2020 96,49% 97,59%
2019 88,78% 89,09%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats