Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 34 80
2010 26 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% %
2011 94,49% 94,02%
2010 81,97% 81,36%
2009 92% 92%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats