Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2013 19 50
2012 0 30
2011 36 30
2010 0 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 100% %
2015 100% %
2014 95,66% %
2013 82,54% 81,67%
2012 96,1% %
2011 68,47% 66,3%
2010 88,24% %
2009 78,4% 78,4%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats