Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 26 25
2010 26 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2011 0% %
2010 86,17% 85,31%
2009 97,32% 97,32%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats