Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 96 25
2011 84 25
2010 151 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 98,81% %
2012 96% 93,75%
2011 89,81% 80,36%
2010 89,29% 87,5%
2009 80,38% 74,58%
2008 97% 94,64%
2007 93,51% 88,46%
2006 95,83% 95,83%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats