Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 95 50
2011 100 50
2010 142 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 98,36% 98,25%
2011 94,51% 95,4%
2010 100% 100%
2009 99,04% 99,03%
2008 97,24% 96,98%
2007 95,69% 95,48%
2006 99,57% 99,57%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats