Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 69 30
2011 75 30
2010 84 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 0% %
2013 88,89% %
2012 93,73% 97,01%
2011 98,06% 99,42%
2010 96,66% 96,98%
2009 94,12% 96,85%
2008 82,71% 82,71%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats