Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 91 30
2011 82 30
2010 100 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% 100%
2011 97,76% 97,76%
2010 93,33% 92,86%
2009 96,18% 96,18%
2008 98,85% 98,75%
2007 94,79% 96,5%
2006 96,88% 96,88%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats