Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 48 40
2011 84 40
2010 122 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 100% %
2013 88,46% %
2012 94,21% 94,02%
2011 88,81% 91,28%
2010 90,97% 92,66%
2009 89,66% 89,25%
2008 93,55% 93,42%
2007 90,15% 90,15%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats