Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 29 30
2011 43 30
2010 39 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 50% %
2013 100% 100%
2012 92,55% 100%
2011 82,77% 82,52%
2010 92,65% 92,98%
2009 89,82% 90,83%
2008 98,95% 100%
2007 93,75% 93,75%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats