Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 31 50
2010 45 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 92,31% %
2011 77,32% 77,85%
2010 77% 78,34%
2009 76,72% 76,12%
2008 84,1% 85,9%
2007 91,51% 91,51%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats