Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 98 50
2011 93 50
2010 77 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 100% %
2013 85,71% %
2012 93,53% 93,23%
2011 84,17% 83,01%
2010 79,35% 80,31%
2009 86,44% 83,57%
2008 80% 80%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats