Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 11 30
2011 21 30
2010 10 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 88,51% 91,48%
2011 94,5% 94,34%
2010 83,72% 79,41%
2009 90% 88,89%
2008 95% 95%
2007 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats