Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 14 50
2011 20 50
2010 0 100

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% 100%
2011 50% %
2010 87,5% %
2009 84,72% 88,02%
2008 91,95% %
2007 98,51% 98,51%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats