Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 32 25
2011 50 25
2010 65 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 50% %
2013 60% %
2012 89,52% 92,77%
2011 93,56% 94,52%
2010 86,08% 86,84%
2009 88,35% 89,78%
2008 91,02% 90,93%
2007 87,88% 87,88%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats