Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 0 25
2010 32 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2011 100% %
2010 93,02% 100%
2009 89,69% 88,89%
2008 97,92% 97,78%
2007 98,44% 98,44%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats