Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 0 50
2010 11 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 0% %
2011 71,43% %
2010 79,69% 86,11%
2009 87,36% 91,67%
2008 86% 90,85%
2007 97,84% 97,84%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats