Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2014 0 40
2013 0 40
2012 18 40
2011 39 40
2010 50 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 100% %
2012 97,3% 97,22%
2011 95,18% 95,18%
2010 92,93% 94,17%
2009 98,81% 98,81%
2008 90,56% 90,56%
2007 90,91% 90,91%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats