Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 33 40
2010 31 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2011 33,33% %
2010 82,46% 84,4%
2009 89,02% 91,1%
2008 91,97% 93,89%
2007 90,63% 90,63%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats