Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 53 30
2011 70 30
2010 71 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 100% %
2013 73,33% 100%
2012 86,39% 86,79%
2011 92,9% 93,79%
2010 87,69% 94,87%
2009 85,18% 85,56%
2008 89,43% 89,26%
2007 86,15% 82,24%
2006 84,65% 84,65%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats