Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2010 84 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 100% %
2011 43,75% %
2010 87,23% 89,63%
2009 80,92% 83,05%
2008 92,43% 92,9%
2007 87,79% 87,31%
2006 89,54% 89,54%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats