Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 27 50
2010 29 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 0% %
2013 0% %
2012 50% %
2011 93,64% 96,6%
2010 83,81% 83,6%
2009 96,49% 98,18%
2008 89,68% 89,68%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats