Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 35 40
2011 50 40
2010 68 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 64,71% %
2012 87,63% 92,64%
2011 92,84% 94,01%
2010 78,67% 84,18%
2009 88,89% 89,46%
2008 93,53% 93,53%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats