Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2010 45 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2010 91,11% 94,25%
2009 94,74% 100%
2008 92,77% 92,77%
2007 85,71% 85,71%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats