Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 0 50
2010 45 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2011 0% %
2010 96,61% 100%
2009 93,14% 95,56%
2008 100% 100%
2007 94,64% 94,64%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats