Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 13 25
2011 22 25
2010 43 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% 100%
2011 83,9% 82,41%
2010 93,69% 97,33%
2009 83,43% 82,82%
2008 79,31% 77,78%
2007 88,1% 88,1%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats