Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2014 11 30
2013 10 0 *
2012 10 30
2011 0 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2015 45,45% %
2014 85% 85%
2013 100% %
2012 93,27% 93,27%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats