Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2013 31 40
2012 23 40
2011 38 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 0% %
2013 87,33% 87,33%
2012 99,23% 99,23%
2011 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats