Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2015 38 35
2014 40 35
2013 37 35

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 100% %
2017 50% %
2016 50% %
2015 93,62% 96,55%
2014 91,73% 92,06%
2013 94,83% 94,83%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats