Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 96 30
2021 95 30
2019 32 30
2018 1 30
2017 25 30
2016 0 30
2015 32 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 90,6% %
2021 90,58% 90,37%
2020 96,83% %
2019 82,72% 81,08%
2018 75% 100%
2017 91,38% 92,59%
2016 93,94% %
2015 87,18% 87,18%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats