Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 80 26
2021 93 29
2020 103 29
2019 141 36
2018 112 100
2017 117 35
2016 120 100

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 95,93% 96,04%
2020 95,84% 96,24%
2019 94,01% 95,09%
2018 94,01% 94,97%
2017 91,5% 92,37%
2016 97,3% 97,3%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats