Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 21 25
2020 19 25
2018 25 25
2017 17 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 86,89% 85,19%
2021 50% %
2020 87,5% 87,5%
2018 92,5% 92,5%
2017 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats