Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93,73% 90,28%
2021 91,71% 89,35%
2020 92,36% 94,57%
2019 93,88% 90,75%
2018 90,34% 87,25%
2017 90,31% 82,92%
2016 90,97% 85,16%
2015 88,98% 78,61%
2014 89,36% 85,95%
2013 87,54% 86,07%
2012 86,26% 88,13%
2011 82,25% 77,53%
2010 87,57% 87,57%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats