Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 96,94% 96,9%
2021 92,56% 94,24%
2020 92,74% 89,95%
2019 93,9% 91,18%
2018 86,93% 72,31%
2017 89,54% 87,55%
2016 84,41% 91,77%
2015 78,86% 81,33%
2014 66,52% 66,52%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats