Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2020 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500260 28
  93%
  100%
  7%
2020 2500260 16
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2019 2500260 18
  100%
  100%
  0%
2018 2500260 19
  95%
  95%
  0%
2015 2500260 12
  100%
  100%
  0%
2014 2500260 17
  100%
  100%
  0%
2013 2500260 18
  94%
  100%
  6%
2012 2500260 15
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500260 28 4% 0% 79% 11% 0% 7%
2020 2500260 16 6% 13% 63% 19% 0% 0%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 2500260 18 6% 11% 56% 28% 0% 0%
2018 2500260 19 0% 11% 63% 21% 5% 0%
2015 2500260 12 8% 25% 67% 0% 0% 0%
2014 2500260 17 6% 24% 65% 6% 0% 0%
2013 2500260 18 11% 33% 50% 0% 0% 6%
2012 2500260 15 7% 20% 73% 0% 0% 0%