Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2016 1 0% 0% 100%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500892 24
  100%
  100%
  0%
2020 2500892 12
  100%
  100%
  0%
2018 2500892 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500892 21
  100%
  100%
  0%
2016 2500892 18
  100%
  100%
  0%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2015 2500892 16
  100%
  100%
  0%
2014 2500892 19
  100%
  100%
  0%
2013 2500892 15
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500892 24 4% 13% 63% 21% 0% 0%
2020 2500892 12 8% 0% 58% 33% 0% 0%
2018 2500892 16 6% 19% 69% 6% 0% 0%
2017 2500892 21 5% 43% 43% 10% 0% 0%
2016 2500892 18 6% 28% 67% 0% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500892 16 6% 19% 63% 13% 0% 0%
2014 2500892 19 5% 11% 63% 21% 0% 0%
2013 2500892 15 0% 7% 53% 40% 0% 0%