Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2016 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000498 2
  100%
  100%
  0%
2501919 1
  0%
  0%
  0%
2018 7000498 13
  92%
  92%
  0%
2501919 26
  77%
  80%
  4%
2017 2501919 31
  84%
  84%
  0%
2016 2501919 28
  64%
  67%
  4%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2501919 35
  77%
  84%
  9%
2014 2501919 34
  62%
  88%
  29%
2013 2501919 38
  55%
  62%
  11%
2012 2501919 37
  43%
  55%
  22%
2011 2501919 25
  36%
  69%
  48%
2010 2501919 12
  50%
  75%
  33%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000498 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501919 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 7000498 13 0% 0% 46% 46% 8% 0%
2501919 26 4% 0% 15% 58% 19% 4%
2017 2501919 31 3% 0% 26% 55% 16% 0%
2016 2501919 28 0% 4% 21% 39% 32% 4%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501919 35 3% 0% 26% 49% 14% 9%
2014 2501919 34 0% 0% 9% 53% 9% 29%
2013 2501919 38 0% 0% 16% 39% 34% 11%
2012 2501919 37 0% 0% 8% 35% 35% 22%
2011 2501919 25 0% 0% 4% 32% 16% 48%
2010 2501919 12 0% 0% 17% 33% 17% 33%