Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 17 100% 100% 0%
2019 16 94% 100% 6%
2018 5 80% 100% 20%
2017 3 100% 100% 0%
2016 14 71% 100% 29%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2502442 36
  92%
  100%
  8%
1353 255
  100%
  100%
  0%
2020 2502442 42
  90%
  100%
  10%
2019 2502442 48
  98%
  100%
  2%
1353 240
  94%
  100%
  6%
2018 2502442 25
  100%
  100%
  0%
1353 75
  80%
  100%
  20%
2017 2502442 20
  95%
  100%
  5%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2016 2502442 31
  84%
  100%
  16%
1353 210
  71%
  100%
  29%
2015 2502442 48
  85%
  98%
  12%
2014 2502442 38
  89%
  100%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2502442 36 0% 36% 44% 11% 0% 8%
1353 255 0% 53% 35% 12% 0% 0%
2020 2502442 42 2% 40% 21% 26% 0% 10%
2019 2502442 48 6% 38% 52% 2% 0% 2%
1353 240 0% 25% 63% 6% 0% 6%
2018 2502442 25 8% 12% 56% 24% 0% 0%
1353 75 0% 0% 80% 0% 0% 20%
2017 2502442 20 5% 20% 65% 5% 0% 5%
1353 45 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2502442 31 6% 6% 45% 26% 0% 16%
1353 210 0% 14% 21% 36% 0% 29%
2015 2502442 48 6% 29% 35% 15% 2% 13%
2014 2502442 38 8% 11% 50% 21% 0% 11%