Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 2 100% 100% 0%
2018 5 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2502904 22
  95%
  100%
  5%
2020 2502904 25
  100%
  100%
  0%
2019 2502904 25
  84%
  95%
  12%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2018 2502904 20
  95%
  95%
  0%
1353 75
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2502904 22 0% 23% 68% 5% 0% 5%
2020 2502904 25 4% 44% 52% 0% 0% 0%
2019 2502904 25 4% 24% 44% 12% 4% 12%
1353 30 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2502904 20 20% 15% 45% 15% 5% 0%
1353 75 0% 0% 80% 20% 0% 0%