Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2020 1 0% 0% 0%
2019 1 100% 100% 0%
2018 1 100% 100% 0%
2017 2 50% 50% 0%
2016 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2500897 86
  79%
  85%
  7%
2020 2500897 100
  66%
  67%
  1%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2019 2500897 83
  54%
  56%
  2%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 2500897 73
  67%
  69%
  3%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500897 80
  62%
  63%
  1%
1353 30
  50%
  50%
  0%
2016 2500897 63
  68%
  68%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2015 2500897 54
  72%
  75%
  4%
2014 2500897 2
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2500897 86 0% 0% 20% 59% 14% 7%
2020 2500897 100 0% 0% 10% 55% 33% 1%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2500897 83 0% 0% 1% 52% 43% 2%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500897 73 3% 0% 8% 55% 30% 3%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500897 80 0% 0% 9% 54% 36% 1%
1353 30 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2016 2500897 63 0% 0% 11% 57% 32% 0%
1353 30 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500897 54 2% 0% 11% 59% 24% 4%
2014 2500897 2 0% 0% 0% 0% 0% 100%