Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2502445 57
  86%
  92%
  7%
2020 2502445 62
  76%
  84%
  10%
2019 2502445 59
  76%
  79%
  3%
2018 2502445 58
  84%
  88%
  3%
1353 15
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2502445 57 2% 0% 42% 37% 7% 7%
2020 2502445 62 2% 3% 37% 31% 15% 10%
2019 2502445 59 3% 0% 54% 17% 20% 3%
2018 2502445 58 0% 0% 24% 60% 12% 3%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%