Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2018 8%
795h
19%
1927h
14%
1407h
1%
146h
40%
4135h
19%
1971h
10381h
2017 8%
793h
22%
2273h
12%
1213h
0%
51h
41%
4222h
16%
1652h
10206h
2016 8%
765h
23%
2236h
11%
1069h
1%
60h
42%
4131h
16%
1554h
9815h