Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 2 0% 0% 0%
2017 1 0% 0% 100%
2016 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 4313136 6
  83%
  83%
  0%
1354 20
  0%
  0%
  0%
2020 4313136 14
  86%
  100%
  14%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2019 4313136 13
  100%
  100%
  0%
2018 4313136 6
  83%
  100%
  17%
1353 60
  75%
  75%
  0%
2017 4313136 7
  100%
  100%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2016 4313136 9
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 4313136 10
  100%
  100%
  0%
2014 4313136 10
  100%
  100%
  0%
2013 4313136 12
  100%
  100%
  0%
2012 4313136 4
  75%
  100%
  25%
2011 4313136 3
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 4313136 6 0% 33% 33% 17% 17% 0%
1354 20 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 4313136 14 0% 21% 57% 7% 0% 14%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 4313136 13 0% 15% 62% 23% 0% 0%
2018 4313136 6 17% 17% 50% 0% 0% 17%
1353 60 0% 25% 25% 25% 25% 0%
2017 4313136 7 0% 14% 57% 29% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 4313136 9 0% 22% 67% 11% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4313136 10 10% 20% 70% 0% 0% 0%
2014 4313136 10 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2013 4313136 12 8% 42% 50% 0% 0% 0%
2012 4313136 4 0% 25% 50% 0% 0% 25%
2011 4313136 3 33% 33% 0% 33% 0% 0%