Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 2 50% 100% 50%
2019 4 100% 100% 0%
2018 4 100% 100% 0%
2017 2 50% 100% 50%
2016 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 4313335 20
  100%
  100%
  0%
1353 90
  100%
  100%
  0%
1354 20
  50%
  100%
  50%
2020 4313335 21
  86%
  100%
  14%
2019 4313335 24
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
1354 40
  100%
  100%
  0%
2018 4313335 27
  93%
  96%
  4%
1353 45
  67%
  67%
  0%
1354 40
  100%
  100%
  0%
2017 4313335 30
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
1354 20
  50%
  100%
  50%
2016 4313335 24
  92%
  96%
  4%
1353 30
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2015 4313335 32
  88%
  90%
  3%
2014 4313335 22
  100%
  100%
  0%
2013 4313335 14
  93%
  100%
  7%
2012 4312814 1
  100%
  100%
  0%
4313335 10
  100%
  100%
  0%
2011 4312814 14
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 4313335 20 5% 10% 65% 20% 0% 0%
1353 90 0% 33% 50% 17% 0% 0%
1354 20 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2020 4313335 21 5% 0% 76% 5% 0% 14%
2019 4313335 24 4% 8% 75% 13% 0% 0%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 40 25% 0% 75% 0% 0% 0%
2018 4313335 27 7% 15% 67% 4% 4% 4%
1353 45 0% 33% 33% 0% 33% 0%
1354 40 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2017 4313335 30 0% 23% 60% 17% 0% 0%
1353 30 50% 50% 0% 0% 0% 0%
1354 20 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2016 4313335 24 4% 8% 63% 17% 4% 4%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1354 20 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2015 4313335 32 3% 6% 53% 25% 9% 3%
2014 4313335 22 5% 9% 82% 5% 0% 0%
2013 4313335 14 7% 14% 50% 21% 0% 7%
2012 4312814 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
4313335 10 10% 30% 40% 20% 0% 0%
2011 4312814 14 0% 21% 64% 14% 0% 0%